FANDOM


Czarny Pan to istota powstała z jednego z pięciu członków Pentagramu poprzez zesłanie na niego ducha Syna Grzybu. Był on pierwszym prorokiem grzyba i prekursorem całego kultu. To on ustanowił grzybie prawdy.

Osobowości

Istnieją cztery osobowości Czarnego Pana:

  1. Czarny Pan - cząstka boskości, a raczej grzyba, zamieszkała w nosicielu, czyli Ciumbku.
  2. Ciumbek - podstawowa osobowość, która istniała przed zesłaniem ducha Syna Grzybu. W chwilach słabości Czarnego Pana wypływa na powierzchnie jaźni i sprawia pozory, póki Kapłan nie wróci ze snu.
  3. Muzykant - osobowość ta była częścią Ciumbka, jednak osiągnęła niezależność w wyniku samorozwoju, charakteryzuje się dużym skupieniem na muzykowaniu i zerową reakcją na bodźce zewnętrzne.
  4. Osobowość minus pierwsza, zwana też Rakiem - Objaw choroby wynikającej z obcowania z Grzybem, powoduje u nosiciela defekty takie jak wada wymowy i pierdolec.

Istnienie osobowości minus pierwszej skutkuje redukcją wagi osobowościowej do trzech, przez co suma osobowości w Pentagramie może wynosić 5. Zobacz szczegółowy dowód logiczny

Artefakty

Czarny Pan nie pozostawił po sobie wielu bezpośrednich śladów używania swojej mocy, jednakże istnieje mały zbiór dobrze poznanych obiektów, którymi władał (lub nadal włada).

  • Paskuda - psia masa służąca Czarnemu Panu. Wykonuje wszystkie jego rozkazy i zatruwa obecnie zajmowaną przez siebie przestrzeń. Unicestwienie Jej prawdopodobnie pozbawiłoby Czarnego Pana jedynego bezpiecznego miejsca upustu czarnej flegmy.
  • Grzybowa nora - obecne "miejsce" pobytu Czarnego Pana. Nie do końca można potwierdzić jednoznaczne współrzędne istnienia Grzybowej nory, ponieważ dryfuje ona poza naszym wymiarem. Nora jest czasami wykorzystywania do odprawiania Czarnej Mszy.
  • Grzyblet Prosty - narzędzie siania wszelakiej okazałości grzybopodobnej na wszechplesze. Przy rozsiewaniu płynu zarodnikowego, grzybo-kapłan dnie ustami w wentyl, a wprawiane w drgania grzybowe blaszki wypuszczają swoją zawartość. Blaszki wprawione w ruch mogą grać wybrane przez kapłana nuty, co stanowi nieodłączną część większości obrzędów Kultu Grzyba.
  • Grzybonomicon - Jedyny przedmiot który zdaje się potwierdzać istnienie Grzybiego Królestwa. Stanowi on niezbędne vademecum zawierające grzybie manuskrypty. Został zesłany przez Wielkiego Grzyba razem z cząstką boskości na Ciumbka i przekazał Mu odpowiednią wiedzę.

Dalsze losy

W niewyjaśnionych okolicznościach Czarny Pan przeistoczył się w Kutapajpe. Nikt tak naprawdę nie wie jak do tego doszło, jednak spekuluje się, że inni członkowie pentagramu poprzez negatywne oddziaływanie trwale zmienili świadomość proroka. Po zakończeniu okresu łącznościowego skierował swe kroki ku UG by zgłębiać tajniki informatiken.