FANDOM


Kult Grzyba, to nurt religijno-filozoficzny stawiający Wielkiego Grzyba jako najwyższe bóstwo, a resztę ludzkości jako jego sługi. Kult ten narodził się w starożytnym ZSŁ, a jego pierwszym prorokiem był Czarny Pan.

Prawa i Wolności do

Podstawą grzybiej religii są Grzybie Prawdy. Stanowią one niepodważalne prawa, których złamanie skutkuje odbyciem (wydaleniem) i wiecznym potępieniem. Wszelkie pozostałe zasady ustalane są na soborach Pentagramu, gdzie Rada Kultu dyskutuje na tematy wszelakie i wyprowadza dowody logiczne. Czarny Pan obejmuje stanowisko Proroka i stanowi jedyny kanał do komunikacji z Wielkim Grzybem.

Drugim najważniejszym dokumentem w Kulcie Grzyba jest Grzybonomicon, który zawiera w sobie grzybie przesłanie i może być interpretowany na wiele sposobów. Nurt zakłada wolność do własnego rozumienia skryptu, na tyle długo, na ile będzie ono zgodne z Grzybimi Prawdami i nie będzie dochodzić do żadnych paradoksów logicznych.

Paskuda, z definicji, jest zwolniona z wolności do posiadania jakichkolwiek praw.

Historia Religii

Około 63 113 851,9 sekund temu, w starożytnym ZSŁ pojawiła się grupa pewnych istot zwana Pentagramem. Byli oni inni niż reszta społeczności ZSŁ, posiadali inną moralność, kierowali się inną filozofią i zasadami. Wtedy dostrzegł ich Wielki Grzyb. Wybrał on sobie jednego z pięciu i zesłał na niego ducha Grzybiego Syna, a ten wstąpił w ciało wybrańca i mianował go Czarnym Panem. Tedy to Czarny Pan zaczął nauczać pentagram o Wielkim Grzybie. Pentagram wiedział, że Grzyb był dobry i chłoneli wiedzę o nim przez setki tysięcy sekund.

Grzybia Schizma

Po około 63 091 982 sekundach nauki Czarny Pan przedstawił wyznawcom ideę Grzybiego Chrztu. Miał on polegać na wysmarowaniu ciała pleśnią, tak aby zespoliła się ona z ciałem chrzczonego, po czym następował okres wegetacji ciała w celu rozwoju grzyba w organizmie. Kiedy ten etap się zakończył, a grzyb wypuścił zarodniki, należało obmyć ciało. Z pozostałych po umyciu szczątków pleśni trzeba przygotować herbatę i napoić nią całą rodzinę. Nowy sakrament został przyjęty z niemałym poruszeniem. Jeden z członków pentagramu, DAWID, odrzucił nową prawdę i odłączył się od dotychczasowego Kultu Grzyba stwarzając Grzybosławie, zaś pozostali przy idei chrztu wyznawali Grzybicyzm. To wydarzenie znane jest jako Grzybia Schizma.

Obrzędy

Ikonografia

Do naszych czasów przetrwało wiele starożytnych rycin i malowideł poświęconych kultowi grzyba. Oto niektóre z nich:

Image004